2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Kierownictwo

SZEF
2. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
SIŁ POWIETRZNYCH

 

ppłk Robert ŚWIERCZYŃSKI

 

Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (1990). W latach 1991-2009 pełnił służbę w 6 pułku łączności w Śremie, następnie w 6 Brygadzie Dowodzenia, 6 pułku dowodzenia Sił Powietrznych i 6 batalionie dowodzenia w Śremie na stanowiskach: Oficer, Oficer Oświatowo – Wychowawczy, Starszy Oficer, Starszy Oficer Mobilizacyjny, Młodszy Specjalista, Oficer Sekcji, Szef Sztabu. W 2009 roku został przeniesiony do 3 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Krakowie, gdzie pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Szefa Rejonu. Od lipca 2015 roku został wyznaczony na stanowisko służbowe Szefa 2 RWT SP.

 

 

 

 

 

 

 

ZASTĘPCA SZEFA
2. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
SIŁ POWIETRZNYCH

 

mjr Michał LEDZION

 

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (2002) oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2011). Ukończył także studia na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki ATR w Bydgoszczy (2005). W latach 2002-2004 służył w 2. batalionie radioelektronicznym w Lidzbarku Warmińskim, gdzie pełnił obowiązki dowódcy plutonu oraz dowódcy kompanii. W 2004 roku został przeniesiony do 2. Węzła Łączności KOP w Bydgoszczy, gdzie pełnił służbę na stanowiskach: Oficera Wydziału Zarządzania Systemami Łączności oraz Kierownika Sekcji Systemów Łączności. Wraz z formowaniem się 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych wyznaczony został na stanowisko Szefa Sekcji Wspomagającej, a następnie Szefa Sekcji Operacyjno – Szkoleniowej. Na stanowisko Zastępcy Szefa został wyznaczony od dnia 01.01.2012 r. W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. czasowo pełnił obowiązki Szefa Rejonu.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych