2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Pion Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w 2. RWT SP. Organizuje ochronę eksploatowanych niejawnych systemów i sieci teleinformatycznych. Organizuje szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz kontrole przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji. Sprawuje kompetencyjny nadzór nad działalnością dotyczącą ochrony informacji niejawnych we wszystkich komórkach wewnętrznych 2. RWT SP.

W skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- kancelaria tajna;
- kancelaria jawna.

Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest:

pani Małgorzata HESSE

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych