2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Sekcja Operacyjno - Szkoleniowa

Sekcja Operacyjno - Szkoleniowa odpowiada za planowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć z zakresu osiągania gotowości do podjęcia działań w tym organizację mobilizacyjnego rozwijania oraz fizyczną ochronę obiektów. Ponadto odpowiada za szkolenie operacyjno-taktyczne realizowane w 2. RWT SP, planowanie działań i zabezpieczenia bojowego oraz planowanie działalności bieżącej. Odpowiada za planowanie i organizację szkolenia uzupełniającego, opracowywanie i uaktualnianie dokumentów związanych ze szkoleniem żołnierzy i pracowników wojska oraz organizację i realizację szkolenia zgrywającego po mobilizacyjnym rozwinięciu. Sprawuje kompetencyjny nadzór nad całokształtem przedsięwzięć utrzymania stałej gotowości bojowej i osiągania gotowości do podjęcia działań w 2. RWT SP.

Szefem Sekcji Operacyjno - Szkoleniowej jest:

kpt. Andrzej KRUK

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych