2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
SPLiT
Sekcja Planowania Logistycznego i Transportu odpowiada za realizację całokształtu przedsięwzięć logistycznych dotyczących organizacji zaopatrywania i eksploatacji oraz prowadzenia ewidencji ilościowo-jakościowej UiSW i technicznych środków materiałowych (tśm) będących w dyspozycji 2. RWT SP.

W skład Sekcji Planowania Logistycznego i Transportu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- grupa zaopatrzenia;
- grupa techniczna;
- grupa transportowa;
- grupa rozliczeń.

Szefem Sekcji Planowania Logistycznego i Transportu jest:

kpt. Marek SAMÓL

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych