2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
CZST
Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi odpowiada za, organizację sprawnego funkcjonowania jawnych i niejawnych systemów i sieci teleinformatycznych oraz systemów dowodzenia i pracujących na rzecz jednostek wojskowych przydzielonych na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych. Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących rozwinięcia Wojennego Systemu Dowodzenia. Organizuje i koordynuje przedsięwzięcia w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności szkoleniowej, gospodarki materiałowej i utrzymaniem gotowości bojowej.

W skład Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- grupa zabezpieczenia zautomatyzowanych systemów dowodzenia;
- grupa monitorowania i nadzoru;
- grupa zarządzania transmisją danych;
- sekcja informatyki;
- sekcja bezpieczeństwa sieci i usług teleinformatycznych;
- kancelaria kryptograficzna;
- stacja ochrony kryptograficznej.

Szefem Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi jest:

mjr Arkadiusz CHABORA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych