2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
SZT
Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego Bydgoszcz odpowiada za organizację sprawnego funkcjonowania systemów łączności oraz sieci i systemów teleinformatycznych pracujących na rzecz jednostek organizacyjnych (instytucji) przydzielonych na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych.

W skład Sektora Zabezpieczenia Teleinformatycznego Bydgoszcz wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- centrum radiowe;
- stacja obsługi teleinformatycznej;
- grupa zabezpieczenia;
- węzeł teleinformatyczny Wicko Morskie;
- węzeł teleinformatyczny Chojnice.

Kierownikiem Sektora Zabezpieczenia Teleinformatycznego Bydgoszcz jest:

kpt. Krystian STRZAŁKOWSKI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych