2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
SSZT
Samodzielny Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego Świdwin odpowiada za organizację i sprawne funkcjonowanie systemów łączności oraz sieci i systemów teleinformatycznych pracujących na rzecz jednostek organizacyjnych (instytucji) przydzielonych na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych.

W skład Samodzielnego Sektora Zabezpieczenia Teleinformatycznego Świdwin wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- stacja obsługi teleinformatycznej;
- grupa zabezpieczenia;
- stacja ochrony kryptograficznej;
- węzeł teleinformatyczny Mirosławiec;
- SOT Mrzeżyno – Pruszcz Gryficki.

Kierownikiem Samodzielnego Sektora Zabezpieczenia Teleinformatycznego Świdwin jest:

por. Włodzimierz SAWIŃSKI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych