2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Podoficer Roku 2008
Podoficerem Roku 2008 w 2 RWT SP został st.chor.szt. Mirosław DRABEK.
Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.09.1979r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy, którą ukończył w 1982r. W latach 1982-1990 zawodową służbę wojskową pełnił w 4 pułku łączności w Bydgoszczy. W 1983 roku brał udział w testach prototypowej aparatowni ARO-KU-10 (Cynia) w zakładach teleelektronicznych „WAREL”. W okresie od 23.03.1988 do 08.06.1989 roku oddelegowany był do Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w celu realizacji kontraktu wdrażania systemów radiolokacyjnych poza granicami kraju. W latach 1990-2007 pełnił służbę na różnych stanowiskach podoficerskich w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. Od dnia 01.09.2007 roku pełni służbę wojskową w 2 RWT SP w Bydgoszczy na stanowisku kierownika stacji komutacji i teletransmisji w sektorze obsługi teleinformatycznej.
W wyborach Podoficera Roku 2008 na szczeblu CWT SP zajął wysokie drugie miejsce.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych