2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
AKTUALNOŚCI
Inauguracja Roku Szkoleniowego
09.01.2017
Żołnierze i pracownicy RON 2. RWT SP uczestniczyli w uroczystej inauguracji nowego roku szkoleniowego.

Szef Rejonu ppłk Robert ŚWIERCZYŃSKI w przemówieniu inauguracyjnym dokonał podsumowania osiągnięć szkoleniowych za mijający rok. Podziękował stanom osobowym za trud, który został włożony w całorocznym procesie szkolenia i wykonywania zadań.

Następnie Szef Rejonu przedstawił zadanie główne oraz najważniejsze cele do realizacji w roku 2017. Życzył przy tym powodzenia, sukcesów i wytrwałości w codziennej służbie i pracy.

W dalszej części wyznaczeni wykładowcy przeprowadzili cykl zajęć teoretycznych z zakresu wychowania obywatelskiego, logistyki i ogólnego.
Zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2017 jest poświęcony postaci marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO.
„Niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”

Tekst: st.chor.szt. Jacek WOŹNIAK
Zdjęcia: mł.chor. Sebastian SLINKO
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych