2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
AKTUALNOŚCI
Roczna Odprawa Rozliczeniowo Zadaniowa
09.02.2017
W dniach 08.02.-09.02.2017 r. w SOT Mrzeżyno odbyła się odprawa roczna, której celem było podsumowanie wykonania zadań i działalności Rejonu w roku 2016 oraz wskazanie priorytetów na rok 2017.


W pierwszym etapie oprawy Szefowie i Kierownicy komórek podporządkowanych złożyli meldunki z wykonania zadań w obszarach swych kompetencji za rok 2016 oraz przedstawili cele i zadania na rok 2017.

   

Drugi etap obejmował wystąpienia mężów zaufania korpusu oficerów i podoficerów. Kpt. Jacek JEKEL oraz st.chor.szt. Piotr RZEMIENIEWSKI przedstawili na forum wyniki swej działalności z uwzględnieniem spraw bezpośrednio dotyczących zarówno żołnierzy jak i środowiska wojskowego. Etap trzeci to ocena i analiza dyscypliny wojskowej za mijający okres rozliczeniowy oraz omówienie stanu bhp i ochrony p.poż.w Rejonie.

Podsumowania odprawy dokonał Szef Rejonu ppłk. Robert ŚWIERCZYŃSKI. Podziękował zebranym za zaangażowanie i operatywność, która skutkuje wzorowym wykonaniem zadań. Następnie przedstawił kluczowe cele przed którymi stoi 2. RWT SP w roku 2017.


Oprawa roczna została połączona z zapoznaniem historii i współczesności miejsca w którym została przeprowadzona. Kierownik SOT Mrzeżyno, st.chor.szt. Mirosław CZERWIŃSKI przedstawił zadania jakie on i jego podwładni realizują w działalności służbowej. Jak przystało na gospodarza z dumą oprowadził uczestników odprawy po obiekcie, omawiając poszczególne elementy systemów łączności i informatyki użytkowane w SOT/SOK.

Była to również doskonała okazja do poznania historii garnizonu Mrzeżyno, która sięga swych korzeni w mroczne lata 30 i 40 ubiegłego wieku. Koszary wybudowane zostały w latach 1936-1940 i do roku 1945 stacjonowały w nich wojska Niemiec hitlerowskich.

   

W rejonie odpowiedzialności SOT znajduje się 36 dywizjon rakietowy obrony powietrznej, którego zadaniem jest osłona rakietowa przestrzeni powietrznej. Rolę przewodnika po strefach pełnił mjr Andrzej TUŃSKI. Wraz z żołnierzami dywizjonu zaprezentował pracę bojową sprzętu zestawów rakietowych: S-200 Wega oraz S-125 Newa S.C.

   

Już po zakończeniu odprawy w drodze powrotnej jej uczestnicy wstąpili do Kołobrzegu. Miasto posiada bogate tradycje historyczne związane z jego powstaniem i rozwojem na przestrzeni wieków. My skupiliśmy się na zwiedzeniu Muzeum Oręża Wojska Polskiego. Wystawa swą tematyką obejmuje eksponaty i militaria od czasów wojów Mieszka I aż po elementy współczesności. Wkomponowaliśmy się w ten sposób z 97 rocznicą zaślubin Polski z morzem.

   

W trakcie oglądania eksponatów, przywieziono do muzeum elementy podwozia niemieckiego pojazdu z czasów II wojny światowej - Kubelwagen typ82. Jak przystało na żołnierzy, pomogliśmy wyładować zniszczone zębem czasu znalezisko czym zaskarbiliśmy sobie uznanie i wdzięczność pracowników muzeum.


Tekst: st.chor.szt. Jacek Woźniak
Zdjęcia: st.chor.szt. Jacek Woźniak
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych