2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Podoficer Roku 2009
Podoficerem Roku 2009 w 2 RWT SP został chor.szt. Miłosz WILIŃSKI.
Służbę wojskową rozpoczął dnia 26.09.1983r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy, którą ukończył w 1986r. W latach 1986-1991 zawodową służbę wojskową pełnił w 9 pułku lotnictwa myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim. W latach 1991-1997 pełnił służbę w 2 Brygadzie Radiotechnicznej w Bydgoszczy, a następnie w latach 1997-2007 pełnił służbę w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. We wszystkich jednostkach wojskowych zajmował różne stanowiska podoficerskie związane z łącznością specjalną. Od dnia 24.09.2007 roku pełni służbę wojskową w 2 RWT SP w Bydgoszczy na stanowisku kierownika stacji łączności specjalnej w sekcji bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki. W czasie dotychczasowej służby ukończył kilka kursów specjalistycznych. Jest honorowym dawcą krwi dotychczas oddał 23 litry krwi. Posiada srebrną Wojskową Odznakę Strzelecką oraz złotą Wojskową Odznakę Sprawności Fizycznej. Za zasługi w służbie odznaczony srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych