2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Podoficer Roku 2010
Podoficerem Roku 2010 w 2 RWT SP został mł.chor.szt. Marek POWROŹNIK.
Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.04.1983r. jako elew w 6 Ośrodku Szkolenia Specjalistów w Mrągowie. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1983-1985 na stanowisku radiotelegrafisty plutonu radiowego w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. Do zawodowej służby wojskowej powołany 28.03.1985r. W latach 1986-2007 zawodową służbę wojskową pełnił w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na wielu stanowiskach podoficerskich związanych z teletransmisją. Od dnia 01.12.2007r. pełni służbę wojskową w 2 RWT SP w Bydgoszczy na stanowisku kierownika stacji komutacji i teletransmisji. Za zasługi w służbie odznaczony złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych