2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Podoficer Roku 2012
Podoficerem 2012 roku 2. RWT SP na zebraniu podoficerskim w dniu 05.11.2012r. został wybrany mł.chor.szt. Stanisław POLITOWICZ, Szef Węzła Teleinformatycznego Mirosławiec. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1982 – 1984. Zawodową służbę wojskową rozpoczął dnia 11.03.1985r. jako dowódca stacji w 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko Bombowego w Mirosławcu. Do końca 1999 roku w tej samej jednostce pełnił służbę na stanowiskach technika obsługi kompanii ubezpieczenia lotów a następnie Szefa Węzła Łączności. W latach 2000 – 2008 pełnił służbę na stanowiskach Zastępcy Szefa i Szefa Węzła Łączności w 12 Bazie Lotniczej w Mirosławcu. W 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od 28.01.2008r. nieprzerwanie wzorowo wykonuje obowiązki Szefa Węzła Teleinformatycznego. Jest honorowym dawcą krwi. W 2001 roku za swoją wzorową służbę i czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków nadano mu Brązowy Krzyż Zasługi. W 2008 roku został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, a w roku 2010 Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych