2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Podoficer Roku 2013
Podoficerem 2013 Roku na zebraniu podoficerskim w dniu 08.11.2013r. został wybrany st.chor. Dariusz KRAJEWSKI. Służbę wojskową rozpoczął dnia 24.04.1986r. jako elew – radiotelegrafista w 6 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności w Nowym Dworze Mazowieckim. Do dnia 09.02.1988 roku pełnił zasadniczą służbę wojskową w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na stanowisku radiotelegrafisty a później dowódcy drużyny. Od 10.02.1988 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową na stanowisku dowódcy drużyny kursów pocztowych w 2 Węźle Łączności. W 1989 roku ukończył Podoficerską Szkołę Zawodową w Legnicy. Do końca 2002 roku pełnił służbę na stanowiskach dowódczych w kompanii łączności. W latach 2003 – 2010 pełnił służbę na stanowisku Kierownika Zmiany Stacji Radiowej Odbiorczej. W latach 2011 – 2012 w 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych pełnił służbę na stanowisku Kierownika Grupy Technicznej a od stycznia bieżącego roku na stanowisku Kierownika Centrum Radiowego. Jest osobą całkowicie godną zaufania. W czasie dotychczasowej służby wykazywał i wykazuje ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy oraz ambitne podejście do wykonywanych obowiązków służbowych, przyczyniając się do niezawodnego funkcjonowania systemu łączności radiowej. Systematycznie pogłębiał swoją wiedzę fachową uczestnicząc w szeregu kursach specjalistycznych w zakresie obsługi i eksploatacji radiostacji Harris, Rohde Schwarz oraz systemu VCS. Jego pogodne usposobienie i pracowitość zjednała mu wielu przyjaciół zarówno w środowisku wojskowym jak i w życiu prywatnym. Posiada rozległą wiedzę specjalistyczną i wojskową oraz niekwestionowane bogate doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej wzorowej służby na różnych stanowiskach służbowych. Z opinii okresowych przez cały okres służby wojskowej otrzymał tylko jedną ocenę dobrą. Cechuje go duża samodzielność, zdyscyplinowanie, dbałość o wygląd zewnętrzny oraz umiejętność przekazania swojego doświadczenia młodszym kolegom. Aktywnie uczestniczy w codziennym życiu jednostki. Jest honorowym dawcą krwi – dotychczas około 10 l oddanej krwi. W ciągu służby egzamin z wychowania fizycznego zaliczał w nakazanych terminach uzyskując zawsze oceny bardzo dobre. Posiada złotą WOSF. Reprezentuje jednostkę w zawodach sportowych w wielu dyscyplinach. Bardzo wysoko oceniany przez przełożonych za skuteczność praz ponadprzeciętne zaangażowanie w codziennej służbie. Wzorowa postawa jest efektem stałej dyspozycyjności, poświęcenia służbie i wysokich umiejętności technicznych i sztabowych. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań mogących usprawnić funkcjonowanie swojej komórki. Dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i w umiejętny sposób potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas wieloletniej wzorowej służby. Wysoka kultura osobista, takt oraz upór w dążeniu do osiągania zamierzonych celów pomagają mu doprowadzić sprawy do końca i być dla innych członków korpusu podoficerów zawodowych wzorem do naśladowania. Za duże zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych. W 2003 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny a w roku 2008 Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych