2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Żołnierze zawodowi

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH

 

LP.

NAZWA STANOWISKA

U:

SW1:

SW2:

MIEJSCOWOŚĆ WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW

1.

INSTRUKTOR

PDF.

54F22

 

BYDGOSZCZ

2.

PODOFICER SZTABOWY

PDF.

54B21

99Z99

BYDGOSZCZ

3.

STARSZY TECHNIK

PDF.

38T29

38A21

BYDGOSZCZ

4.

INŻYNIER

PPOR./POR.

28D13

28B01

BYDGOSZCZ

5.

KIEROWNIK ZMIANY

PDF.

28D34

 

BYDGOSZCZ

6.

KIEROWNIK ZMIANY

PDF.

28D34

 

BYDGOSZCZ

7.

DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI

PDF.

28B21

 

BYDGOSZCZ

8.

PODOFICER SPECJALISTA

PDF ST.

28D21

28B21

BYDGOSZCZ

9.

ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNEJ

PDF.

28D21

 

BYDGOSZCZ

10.

STARSZY TECHNIK

PDF.

29A21

 

BYDGOSZCZ

11.

STARSZY TECHNIK

PDF.

29A21

 

BYDGOSZCZ

12.

STARSZY TECHNIK

PDF.

29A21

 

BYDGOSZCZ

13.

ZASTĘPCA SZEFA WĘZŁA – KIEROWNIK STACJI OBSŁUGI TELEINFORMATYCZNEJ

PDF. ST.

28B21

28B27

WICKO MORSKIE

14.

STARSZY TECHNIK

PDF.

28B21

28B27

WICKO MORSKIE

15.

KIEROWNIK STACJI

PDF.

28B27

28B21

GŁOBINO

16.

KIEROWNIK STACJI

PDF.

28B27

28B21

WŁADYSŁAWOWO

17.

STARSZY TECHNIK

PDF.

28B27

28B21

WŁADYSŁAWOWO

18.

STARSZY TECHNIK

PDF

29A21

 

WICKO MORSKIE-GŁOBINO

19.

SAMODZIELNY TECHNIK

PDF.

28B21

38T26

CHOJNICE

20.

STARSZY TECHNIK

PDF.

29A21

 

CHOJNICE

21.

SAMODZIELNY TECHNIK

PDF.

28B27

28B21

ŚWIDWIN

22.

SAMODZIELNY TECHNIK

PDF.

28D21

28B21

ŚWIDWIN

23.

STARSZY TECHNIK

PDF.

29A21

 

ŚWIDWIN

24.

STARSZY TECHNIK

PDF.

28B21

38T26

ŚWIDWIN

25.

STARSZY TECHNIK

PDF.

29A21

 

MIROSŁAWIEC

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych