2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2008
st.sierż.szt. Piotr KUJAWA

Rozkazem personalnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 968/Pers./P1 z dnia 12 września 2007r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 23 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1980-1982 w 36 pułku inżynieryjno-budowlanym. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1987 roku. W czasie służby zawodowej zajmował stanowiska podoficerskie w takich jednostkach wojskowych jak: 3 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko Bombowego, 33 Poligon Lotniczy, 2 Baza Lotnicza oraz 2 Węzeł Łączności.


st.sierż.szt. Roman WYDRZYŃSKI

Rozkazem personalnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 1060/Pers./P1 z dnia 04 października 2007r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 23 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1976-1978 jako elew w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych, a następnie w 3 pułku zabezpieczenia. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1986 roku. W czasie służby zawodowej zajmował różne stanowiska podoficerskie w 2 Węźle Łączności.


st.sierż.szt. Czesław GAJDEMSKI

Rozkazem personalnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 1076/Pers./P1 z dnia 09 października 2007r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 28 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1979-1981 jako elew w Ośrodku Szkolenia Specjalistycznego Wojsk Inżynieryjnych, a następnie w 5 Kołobrzeskim pułku zabezpieczenia. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1981 roku. W czasie służby zawodowej zajmował różne stanowiska podoficerskie w takich jednostkach wojskowych jak: 22 batalion radiotechniczny i 2 Węzeł Łączności. W 2005 roku skierowany do pełnienia służby w PKW w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych