2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2009
30.04.2009

st.chor. Bogdan REDZIMSKI

Rozkazem Nr 1866 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 03 grudnia 2008r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 25 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1984-1986 jako elew w 6 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności, a następnie w 2 Węźle Łączności. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1986 roku. W latach 1986-2007 w 2 Węźle Łączności zajmował rożne stanowiska podoficerskie związane z zabezpieczeniem logistycznym. W 2007 roku wyznaczony na stanowisko kierownika grupy materiałowej w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.


30.10.2009

por. Jacek KOPEĆ

Rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr Nr 792 z dnia 21 maja 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 15 latach służby wojskowej. Służbę wojskową pełnił w latach 1994-1998 jako słuchacz Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1998 rok. W latach 1998-2004 w 2 Bazie Lotniczej zajmował stanowiska służbowe związane ze szkoleniem kandydatów na kierowców. W latach 2004-2007 zawodową służbę wojskową pełnił na stanowisku zastępcy dowódcy kompanii łączności w 2 Węźle Łączności. W 2007 roku wyznaczony na stanowisko oficera sekcji wspomagającej w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych