2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2010
30.11.2010

sł.chor.szt. Artur JUCHNIEWICZ

Rozkazem personalnym Nr 29 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 28 czerwca 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 29 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.09.1981r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu w latach 1983-1999 pełnił służbę w 2 Brygadzie Łączności w Wałczu, a w latach 1999-2007 w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Od dnia 10.12.2007r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko Szefa Węzła Teleinformatycznego Wicko Morskie. Odznaczony złotymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


st.chor. Tomasz RUMIŃSKI

Rozkazem personalnym Nr 26 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 21 czerwca 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 18 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 26.08.1992r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze. Po jej ukończeniu w latach 1995-1996 pełnił służbę w 3 pułku zakłóceń radioelektronicznych w Lidzbarku Warmińskim, a w latach 1996-2007 w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. Od dnia 01.09.2007r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko podoficer specjalista w Sekcji Logistyki. Odznaczony brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


mł.chor. Tomasz PANKIEWICZ

Rozkazem personalnym Nr 29 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 28 czerwiec 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 18 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1992-1994 w 7 batalionie dowodzenia w Gdańsku. W latach 1994-1998 pełnił nadterminową zasadniczą służbę wojskową w 8 pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Mirosławcu. Do zawodowej służby wojskowej został powołany dnia 06.05.1998r. W latach 1998-1999 zawodową służbę wojskową pełnił w 42 batalionie łączności i ubezpieczenia lotów w Mirosławcu, a w latach 2000-2007 w 12 Bazie Lotniczej w Mirosławcu. Od dnia 01.01.2008r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko kierownika grupy radiowej w Węźle Teleinformatycznym Mirosławiec i następnie podoficera specjalisty w stacji komutacji i teletransmisji w Sektorze Zabezpieczenia Teleinformatycznego Świdwin.


st.sierż.szt. Zbigniew CAŁUJEK

Rozkazem personalnym Nr 29 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 28 czerwca 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 26 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1983-1985 najpierw jako elew w 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Wojsk Łączności, a następnie jako radiotelegrafista w 23 batalionie radiotechnicznym w Słupsku. Do zawodowej służby wojskowej został powołany dnia 04.02.1987r. W latach 1987-2007 zawodową służbę wojskową pełnił w 23 batalionie radiotechnicznym w Słupsku. Od dnia 05.11.2007r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko technika stacji łączności specjalnej w Węźle Teleinformatycznym Słupsk, a następnie na stanowisko technika stacji łączności kryptograficznej w Węźle Teleinformatycznym Wicko Morskie.


31.10.2010

mł.chor. Krzysztof KROKWIŃSKI

Rozkazem personalnym Nr 109 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 03 października 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 32 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1979-1980 najpierw jako elew w 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Wojsk Łączności, a następnie jako radiotelegrafista w 84 batalionie łączności. Do zawodowej służby wojskowej został powołany dnia 11.04.1980r. W latach 1980-1988 zawodową służbę wojskową pełnił w 84 batalionie łączności, a następnie w latach 1988-1990 w 4 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, w latach 1990-1998 w Garnizonowym Węźle Łączności, w latach 1998-2001 w 40 batalionie łączności i ubezpieczenia lotów, a następnie w latach 2001-2007 w 22 Bazie Lotniczej. Od dnia 15.10.2007r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko kierownika stacji komutacji i teletransmisji w Węźle Teleinformatycznym Malbork. Odznaczony srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


31.07.2010

mł.chor.szt. Marek ŁAJECZKO

Rozkazem personalnym Nr 13 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 08 kwietnia 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 24 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 03.09.1986r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu w latach 1989-1997 pełnił służbę w 12 pułku radioliniowo-kablowym w Świeciu nad Wisłą, a w latach 1997-1999 w 42 batalionie łączności i ubezpieczenia lotów w Mirosławcu. W latach 2000-2008 służbę pełnił w 12 Bazie Lotniczej na stanowisku dowódca stacji łączności utajnionej. Od dnia 28.01.2008r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko kierownika stacji łączności utajnionej następnie Zastępcy Szefa Węzła Teleinformatycznego Mirosławiec. Od 01.02.2010r. pełnił obowiązki kierownika stacji łączności utajnionej w 2 RWT SP w Bydgoszczy.


30.06.2010

st.chor.szt. Kazimierz RYSKA

Rozkazem personalnym Nr 13 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 08 kwietnia 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 29 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.09.1981r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu w latach 1984-1985 pełnił służbę w 26 Brygadzie Artylerii w Gryficach, a w latach 1985-2007 w 78 pułku rakietowym Obrony Powietrznej w Mrzeżynie na stanowisku dowódcy obsługi stacji transmisji informacji, a od 1990 roku jako szef Garnizonowego Węzła Łączności. Od dnia 01.01.2008r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko Szefa Węzła Teleinformatycznego Mrzeżyno. Odznaczony złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


st.chor.szt. Zbigniew HARMEL

Rozkazem personalnym Nr 120 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 04 lutego 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 31 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.09.1979r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu w latach 1982-2002  pełnił służbę w 28 pułku lotnictwa myśliwskiego w Słupsku i przez 6 miesięcy 2002 roku w 18 RWT Gdynia. W latach 2002-2007 służbę pełnił w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka na stanowisku kierownika stacji radiowej. Od 12.04.2000r. do 07.08.2001r. pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w Libanie, a od 12.07.2004r. do 14.02.2005 r. w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku. Od dnia 10.12.2007r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko kierownika stacji łączności utajnionej WT Ustka i następnie Dyżurnego Łączności w sztabie 2 RWT SP. Odznaczony srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz medalem pamiątkowym „Gwiazda Iraku”.


mł.chor.szt. Kazimierz KOCZERSKI

Rozkazem personalnym Nr 15 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 23 kwietnia 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 26 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 29.10.1976r. jako elew w 2 Okręgowych Warsztatach Remontowych Sprzętu Łączności w Bydgoszczy. W 1977 roku zwolniony z zasadniczej służby wojskowej, a w dniu 24.04.1985r. wcielony do zawodowej służby wojskowej, którą do 2007r. pełnił w 2 Węźle Łączności na wielu stanowiskach podoficerskich związanych z zabezpieczeniem łączności. Od dnia 01.12.2007r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko starszy technik stacji komutacji i teletransmisji, a od 01.02.2010r. na stanowisko Kierownik Stacji Komutacji i Teletransmisji Władysławowo. Odznaczony brązowymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


30.04.2010

chor.szt. Mirosław MARASZKIEWICZ

Rozkazem personalnym Nr 1755 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 02 grudnia 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 24 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 03.09.1986r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu w latach 1988-1990 pełnił służbę w 24 pułku łączności w Kwidzynu, a w latach 1990-1999 w 86 batalionie łączności w Świdwinie. W latach 2000-2001 pełnił służbę w Garnizonowym Węźle Łączności w Świdwinie, a następnie w tatach 2001-2007 w 11 i 21 Bazie Lotniczej w Świdwinie. W 2004 roku pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku. Od dnia 16.10.2007r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko kierownika stacji komutacji i teletransmisji w Węźle Teleinformatycznym Świdwin. Odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Gwiazdą Iraku”.


st.sierż.szt. Zbigniew BUDA

Rozkazem personalnym Nr 1826 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 14 grudnia 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 25 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1981-1982 jako kierowca w 27 pułku inżynieryjno – budowlanym w Gnieźnie. Do zawodowej służby wojskowej został powołany dnia 01.04.1987r. W latach 1987-1998 służbę pełnił w 40 pułku lotnictwa myśliwsko – bombowego w Świdwinie, a w latach 1998-1999 w 38 batalionie łączności i ubezpieczenia lotów w Świdwinie. W latach 2000-2001 służbę pełnił w 11 Bazie Lotniczej w Świdwinie, a w latach 2002-2007 w 21 Bazie Lotniczej w Świdwinie. Od dnia 16.10.2007r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko kierownik grupy zabezpieczenia w Węźle Teleinformatycznym Świdwin. Odznaczony srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


31.01.2010

mł.chor.szt. Robert Mazurkiewicz

Rozkazem personalnym Nr 1532 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 07 października 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 26 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 26.09.1983 r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1986 roku. W latach 1986-2007 w 2 Węźle Łączności zajmował wiele stanowisk podoficerskich. Od dnia 01.09.2007r. wyznaczony na stanowisko Szefa Węzła Teleinformatycznego Chojnice w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Odznaczony brązowymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


mł.chor.szt. Wojciech Marczyński

Rozkazem personalnym Nr 1466 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 24 września 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 25 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1981-1983 w 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1987 roku. W latach 1987-2007 w 2 Węźle Łączności zajmował wiele stanowisk podoficerskich związanych z zabezpieczeniem łączności utajnionej. Od dnia 17.09.2007r. wyznaczony na stanowisko Kierownika Stacji Łączności Utajnionej w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Dwukrotnie w latach 2001/2002 oraz 2005/2006 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w Libanie. Odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


mł.chor.szt. Piotr Wydrzyński

Rozkazem personalnym Nr 1466 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 24 września 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 21 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 07.09.1988 r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1991 roku. W latach 1991-2004 służbę pełnił w 4 Pułku Dowodzenia w latach 2004-2005 w 2 Batalionie Logistycznym, a następnie w latach 2005-2007 w 2 Węźle Łączności. Od dnia 01.09.2007r. wyznaczony na stanowisko Starszego Technika SK i T, a od 12.08.2008r. na stanowisko Kierownika Stacji Łączności Utajnionej w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. W latach 2000/2001 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w Libanie oraz dwukrotnie w latach 2004 i 2006 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku. Odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


chor. Sławomir Madziar

Rozkazem personalnym Nr 1466 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 24 września 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 15 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 16.08.1994 r. jako słuchacz Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Od 01.03.1995r. kadet w Centrum Szkolenia Łączności. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1996 roku. W latach 1996-2006 służbę pełnił w Centralnym Węźle Łączności SP, a w latach 2006-2008 w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP. Od dnia 23.10.2008r. wyznaczony na stanowisko Kierownika Stacji K i T Węzła Teleinformatycznego Słupsk w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.


st.sierż.szt. Benedykt Boniecki

Rozkazem personalnym Nr 1812 Dyrektora Deportamentu Kadr z dnia 09 grudnia 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 28 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1982-1984 w 2 Węźle Łączności. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1984 roku. W latach 1984-2007 w 2 Węźle Łączności zajmował wiele stanowisk podoficerskich. Od dnia 01.01.2008r. wyznaczony na stanowisko Podoficera Sztabowego w 2 RWT SP, a następnie od dnia 16.10.2009r. Kierownika Grupy Radiowej Węzła Teleinformatycznego Chojnice w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Odznaczony złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


st.sierż.szt. Andrzej Kosiedowski

Rozkazem personalnym Nr 1498 Dyrektora Deportamentu Kadr z dnia 02 października 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 25 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1984-1986 w 11 batalionie czołgów pływających. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w 1986 roku. W latach 1986-1999 służbę pełnił w 22 batalionie radiotechnicznym, a do 1999-2008 w 34 batalionie radiotechnicznym. Od dnia 04.01.2008r. wyznaczony na stanowisko Kierownika Grupy Radiowej Węzła Teleinformatycznego Chojnice w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. W latach 1999/2000 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w Libanie. Odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


st.plut. Artur Powroźnik

Rozkazem personalnym Nr 1466 Dyrektora Deportamentu Kadr z dnia 24 września 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 15 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 26.01.1994r. jako elew w 41 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Samochodowych. Po ukończeniu szkolenia w celu dalszego pełnienia zasadniczej służby wojskowej skierowany do JW. 3232 i następnie do 2 Węzła Łączności. Od dnia 20.04.1995r. powołany do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, a 01.07.1998r. powołany do zawodowej służby wojskowej, którą pełnił w 2 Węźle Łączności do 2007r. Od dnia 05.11.2007r. wyznaczony na stanowisko Starszego Operatora SK i T w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. W latach 1999/2000 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w Libanie. Odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.


28.02.2010

st.chor. Mirosław WRÓBLEWSKI

Rozkazem personalnym Nr 1778 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 04 grudnia 2009r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 28 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 29.10.1981 r. jako elew w Ośrodku Szkolenia Specjalistów Ubezpieczenia Lotów w Grudziądzu. Po zakończeniu szkolenia w latach 1982-1983 zasadniczą służbę wojskową pełnił w 27 batalionie łączności i ubezpieczenia lotów w 3 Pomorskim pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Bydgoszczy. Do zawodowej służby wojskowej został powołany w dniu 01.10.1983r. W latach 1983-1992 zawodową służbę wojskową pełnił w 27 bł i ul, a w latach 1993-1994 w 2 Bazie Lotniczej. W latach 1994-2007 pełnił służbę w 2 Węźle Łączności. Od dnia 01.12.2007r. wyznaczony na stanowisko Starszego instruktora w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Odznaczony srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych