2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2011
30.11.2011

mjr Dariusz KOŁACZKO

Rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr Nr 1336 z dnia 13 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 26 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 31.07.1985 roku jako słuchacz Wojskowej Akademii Technicznej. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1991 r. jako Kierownik Centrum Radiowego w 28 batalionie radiotechnicznym m. Gryfice, gdzie w latach 1992 - 1994 był wyznaczony na stanowisko Inżyniera. W latach 1994 - 2004 pełnił służbę na stanowiskach Starszego Oficera a następnie Szefa Wydziału Łączności 26 Brygady Rakietowej w Gryficach. Od 2004 roku do 2007 roku wyznaczony był na stanowisko Specjalisty Oddziału Łączności 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od 06.08.2007 roku pełnił służbę na stanowisku Szefa Centrum Zarządzania Systemami Łączności. Odznaczony brązowymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i „Za Zasługi dla Obronności Kraju".


chor.szt. Wojciech PIĄTKOWSKI

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 44 z dnia 27 czerwca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 27 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 05.09.1984 roku jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku jako dowódca obsługi radiostacji w 49 pułku śmigłowców bojowych w Pruszczu Gdańskim. W latach 1988 - 1992 pełnił służbę w 3 saskiej eskadrze lotnictwa łącznikowego w Bydgoszczy na stanowisku dowódcy plutonu. Od 1992 roku do 31.08.2007 roku jego służba nieustannie związana była z 2 Węzłem Łączności, gdzie pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy obsługi, dyżurnego centrum i dyżurnego łączności. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych służbę rozpoczął 01.09.2007 roku na stanowisku szefa dyżurnej służby operacyjnej, a ostatnio na stanowisku kierownika grupy obsługi sieci i urządzeń abonenckich.


chor.szt. Bogdan GUTKOWSKI

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 52 z dnia 04 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 28 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 05.09.1984 roku jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku w 21 batalionie radiotechnicznym we Władysławowie, gdzie pełnił służbę do 1998 roku na stanowisku operatora i starszego operatora stacji łączności specjalnej. W latach 1999 - 2007 pełnił służbę w 2 Węźłe Łączności w Bydgoszczy na stanowisku starszego technika stacji łączności specjalnej. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych służbę rozpoczął 01.09.2007 roku i nieprzerwanie pełnił służbę na stanowisku kierownika stacji łączności specjalnej. Odznaczony srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju".


chor.szt. Jacek ZAWADA

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 52 z dnia 04 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 25 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 03.09.1986 roku jako kadet Szkoły Chorążych Służby Czołgowo - Samochodowej w Chełmnie, gdzie po jej ukończeniu rozpoczął zawodową służbę wojskową w 1989 roku jako dowódca plutonu. W latach 1991 - 2007 w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy, pełnił służbę na stanowiskach technika obsługi, starszego technika, dowódcy plutonu i kierownika grupy transportowej. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych służbę rozpoczął 01.09.2007 roku na stanowisku kierownika grupy transportowej, a ostatnio na stanowisku podoficera - specjalisty grupy technicznej. Odznaczony srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju".


chor.szt. Adam KRZESAJ

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 52 z dnia 04 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 26 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 05.09.1985 roku jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku jako technik obsługi stacji radiolokacyjnej w 23 Batalionie Radiotechnicznym w Słupsku. W latach 1991 - 2001 pełnił służbę wojskową w 28 pułku lotnictwa myśliwskiego w Słupsku na stanowisku technika stacji łączności utajnionej. W latach 2001 - 2007 pełnił służbę ponownie w 23 batalionie radiotechnicznym na stanowiskach szyfranta, starszego technika i szefa węzła łączności. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych służbę rozpoczął 05.11.2007 roku na stanowisku kierownika stacji łączności utajnionej Węzła Teleinformatycznego Słupsk, a ostatnio na stanowisku podoficer specjalista stacji ochrony kryptograficznej Węzła Teleinformatycznego Chojnice. Odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".


mł.chor.szt. Marek POWROŹNIK

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 35 z dnia 26 maja 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 28 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.04.1983r. jako elew w 6 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności w Nowym Dworze Mazowieckim. Do dnia 27.03.1985 roku pełnił zasadniczą służbę wojskową w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na stanowisku radiotelegrafisty plutonu radiowego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął 28.03.1985 roku na stanowisku starszego mechanika warsztatu sprzętu łączności. Od 1986 roku jego służba nieustannie związana była z teletransmisją i 2 Węzłem Łączności, gdzie pełnił służbę na stanowiskach starszego technika a następnie kierownika stacji. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od 01.12.2007r. pełnił służbę na stanowisku kierownika stacji komutacji i teletransmisji. W roku 2010 zdobył tytuł PODOFICERA ROKU. Odznaczony złotymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju" i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".


mł.chor.szt. Waldemar SMUK

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 52 z dnia 04 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 23 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 07.09.1988 roku jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku jako dowódca obsługi - starszy instruktor w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Od 1993 roku do końca 2007 roku jego służba nieustannie związana była z 2 Węzłem Łączności w Bydgoszczy, gdzie pełnił służbę na stanowiskach dowódcy obsługi, szefa kompanii, operatora stacji łączności specjalnej i szyfranta. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych służbę rozpoczął dnia 01.01.2008 roku na stanowisku starszego technika, a ostatnio na stanowisku kierownika stacji łączności specjalnej. Odznaczony brązowymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju" i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".


mł.chor.szt. Paweł DEPTA

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 52 z dnia 04 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 24 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 02.09.1987 roku jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1990 roku jako kierownik centrali plutonu telefonicznego w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy, gdzie do 2007 roku pełnił służbę na stanowiskach technika, kierownika klubu, dowódcy obsługi, podoficera - specjalisty sekcji personalno - wychowawczej. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych służbę rozpoczął 01.09.2007 roku na stanowisku komendanta ochrony, a następnie na stanowisku zastępcy szefa - kierownika stacji ochrony kryptograficznej w Węźle Teleinformatycznym Słupsk i ostatnio na takim samym stanowisku w Węźle Teleinformatycznym Chojnice. Odznaczony brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju".


st.chor. Dariusz SZPAKOWSKI

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 52 z dnia 04 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 21 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 04.09.1990 roku jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1993 roku jako technik stacji telefonicznej w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy, gdzie do 2007 roku pełnił służbę na stanowiskach technika, starszego technika sekcji informatyki. W 2008 roku brał udział w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych służbę rozpoczął 01.12.2007 roku na stanowisku administratora sieci informatycznej, a ostatnio na stanowisku podoficera eksploatacji sekcji informatyki. Odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" oraz „Gwiazdą Afganistanu".


st.chor. Marek STOBIŃSKI

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 52 z dnia 04 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 28 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.10.1983r. jako elew w 6 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności w Nowym Dworze Mazowieckim. Do dnia 27.03.1985 roku pełnił zasadniczą służbę wojskową w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na stanowisku radiotelegrafisty plutonu radiowego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął 28.03.1985 roku na stanowisku dowódcy aparatowni, a następnie nieprzerwanie w 2 Węźle Łączności pełnił służbę na stanowiskach podoficera gospodarczego, starszego mechanika, technika, dowódcy obsługi, dyżurnego centrum i dyżurnego łączności. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od 01.09.2007r. pełnił służbę na stanowisku Dyżurnego Łączności. Odznaczony brązowymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju" i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".


st.chor. Maciej WOJTUŃ

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 52 z dnia 04 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 20 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 28.08.1991 roku jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku w 22 batalionie radiotechnicznym w Chojnicach, gdzie pełnił służbę do końca 1998 roku na stanowiskach technika, starszego mechanika i dowódcy stacji łączności utajnionej. W latach 1999 - 2007 pełnił służbę w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na stanowisku starszego technika. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych służbę rozpoczął 01.12.2007 roku na stanowisku starszego technika, a ostatnio na stanowisku kierownika stacji łączności utajnionej. Odznaczony brązowymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju" i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".


mł.chor. Robert KOŚCIUKIEWICZ

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 59 z dnia 27 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 21 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową rozpoczął dnia 27.10.1990r. jako konserwator w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. Zawodową służbę wojskową rozpoczął 24.07.1994 roku na stanowisku dowódcy stacji w 2 Brygadzie Łączności w Wałczu. Od 15.04.1994 roku ponownie pełnił służbę w 2 Węźle Łączności na stanowiskach dowódcy obsługi, szefa kompanii, dowódcy drużyny i starszego technika. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od 01.07.2007r. do 31.12.2010 roku pełnił służbę na stanowisku administratora sieci informatycznej, a ostatnio na stanowisku kierownika grupy zarządzania transmisją danych. Odznaczony srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju".


mł.chor. Zbigniew PASTERSKI

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 44 z dnia 27 czerwca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 21 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1987 - 1989 jako dowódca drużyny szturmowej w 6 Brygadzie Powietrzno - Desantowej w Krakowie. Do zawodowej służby wojskowej został powołany 06.04.1992r. jako dowódca drużyny - starszy mechanik w 24 Okręgowej Składnicy MPS w Bożenkowie, gdzie do 1999 roku pełnił służbę na stanowisku starszego magazyniera. W latach 1999 - 2000 w 6 Brygadzie Artylerii wyznaczony był na stanowisko podoficera ambulatorium. Następnie pełnił służbę w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na stanowisku kierowcy - elektromechanika i dowódcy kursu stacji pocztowej. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego SP służbę rozpoczął 01.01.2008 roku na stanowisku dyżurnego łączności. Odznaczony srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju".


st.sierż. Mariusz JANUS

Rozkazem personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 52 z dnia 04 lipca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 15 latach służby wojskowej. Zasadniczą i nadterminową służbę wojskową odbył w okresie od dnia 07.05.1996r. do dnia 02.08.2000 roku w 8 pułku lotnictwa myśliwsko - bombowego w Mirosławcu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął 03.08.2000 roku na stanowisku dowódcy obsługi w 12 Bazie Lotniczej w Mirosławcu, a następnie był wyznaczony na stanowiska starszego elektromechanika - starszego kierowcy, technika, starszego szyfranta. W 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od 28.01.2008r. pełnił służbę na stanowisku starszego technika.


30.09.2011

mjr Jarosław JETTKA

Rozkazem personalnym Nr 1072 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 15 czerwca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 29 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.09.1982r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu w latach 1985-1987 pełnił służbę w 28 batalionie radiotechnicznym w Gryficach zajmując stanowisko szyfranta – operatora. W latach 1987-1989 pełnił służbę w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na stanowisku operatora stacji łączności specjalnej. W 1989 roku został skierowany do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, którą ukończył w 1991 roku. W latach 1991-1995 pełnił służbę w 2 Brygadzie Radiotechnicznej w Bydgoszczy na stanowisku oficera sztabu. W latach 1995-2007 pełnił służbę w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na różnych stanowiskach oficerskich od zastępcy kierownika stacji do zastępcy szefa węzła. W 2008 roku wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Wyróżniony przyznaniem odznaki pamiątkowej 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrzach. Odznaczony złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.


chor.szt. Janusz WIELGOSZ

Rozkazem personalnym Nr 22 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 07 kwietnia 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 30 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 28.04.1981r. jako elew w 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności w Mrągowie. Po ukończeniu szkolenia w latach 1981-1994 pełnił służbę w 86 batalionie łączności w Świdwinie, a w latach 1994-1997 pełnił służbę w 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie. W latach 1997-2001 pełnił służbę w Garnizonowym Węźle Łączności Świdwin, a w latach 2001-2007 służbę pełnił w Węźle Łączności 11 Bazy Lotniczej, a po zmianie nazwy w 21 Bazie Lotniczej w Świdwinie. Od dnia 16.10.2007r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko szefa węzła teleinformatycznego w Świdwinie. W 2010 roku wyznaczony na stanowisko podoficera-specjalisty w Sektorze Zabezpieczenia Teleinformatycznego w Świdwinie i w tym samym roku na stanowisko szefa węzła teleinformatycznego Mrzeżyno. Wyróżniony przyznaniem odznaki pamiątkowej 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Odznaczony złotymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


chor.szt. Jan SEMENIUK

Rozkazem personalnym Nr 22 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 07 kwietnia 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 28 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 26.09.1983r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu w latach 1986-1999 pełnił służbę w 42 batalionie łączności i ubezpieczenia lotów 8 pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Mirosławcu. W latach 2000-2008 służbę pełnił w 12 Bazie Lotniczej w Mirosławcu. Od dnia 28.01.2008r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko kierownika stacji komutacji i teletransmisji Dolaszewo w Węźle Teleinformatycznym Mirosławiec, a od 03.01.2011r. wyznaczony na stanowisko podoficera-specjalisty w Węźle Teleinformatycznym w Świdwinie. Odznaczony brązowymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


31.07.2011

mł.chor.szt. Rafał KOPEĆ

Rozkazem personalnym Nr 13 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 02 marca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 22 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 05.09.1989r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu w latach 1992-2007 pełnił służbę w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na różnych stanowiskach podoficerskich związanych z zabezpieczeniem kryptograficznym. Od dnia 24.09.2007r. w 2 RWT SP wyznaczony na stanowisko kierownika kancelarii kryptograficznej w Sekcji Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki sztabu 2 RWT SP. Wyróżniony przyznaniem odznaki pamiątkowej 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Odznaczony brązowymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


31.05.2011

st.sierż. Jacek KILAN

Rozkazem personalnym Nr 67 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 10 grudnia 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 25 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 22.04.1986r. jako elew w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce. Po ukończeniu szkolenia w celu dalszego pełnienia zasadniczej służby wojskowej został skierowany do Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie do 40 pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Świdwinie. Dnia 15.02.1988 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej, którą pełnił do 1999 roku w 38 batalionie łączności i ubezpieczenia lotów w Świdwinie. W latach 2000-2007 początkowo pełnił służbę w 11 Bazie Lotniczej, a następnie po zmianie numeru w 21 Bazie Lotniczej w Świdwinie. W 2007 roku wyznaczony na stanowisko technika stacji łączności specjalnej, a następnie kierownika grupy radiowej w Węźle Teleinformatycznym w Świdwinie. Od 04.01.2010r. pełnił obowiązki kierownika grupy radiowej w Sektorze Zabezpieczenia Teleinformatycznego Świdwin.


30.04.2011

kpt. Janusz FARMAS

Rozkazem personalnym Nr 286 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 17 lutego 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 29 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 15.09.1982r. jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Po jej ukończeniu w latach 1986-1993 pełnił służbę w 78 pułku artylerii OPK, a po zmianie nazwy w 78 pułku rakietowym Obrony Powietrznej w Mrzeżynie zajmując stanowisko dowódcy plutonu startowego i następnie dowódcy baterii szkolnej. W latach 1993-2007 pełnił służbę w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na różnych stanowiskach oficerskich między innymi takich jak: dowódca kompanii radioliniowej, starszy oficer szkoleniowy czy kierownik sekcji szkoleniowej. W 2007 roku wyznaczony na stanowisko szefa węzła radiowego w Centrum Zarządzania Systemami Łączności 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Wyróżniony przyznaniem odznaki pamiątkowej 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrzach. Odznaczony złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.


st.sierż. Dariusz MARNOCHA

Rozkazem personalnym Nr 13 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 02 marca 2011r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 15 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.01.1996r. jako elew w Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych w Bemowie Piskim. Po ukończeniu szkolenia w celu dalszego pełnienia zasadniczej służby wojskowej został skierowany do 68 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Łasku i następnie w tym samym roku trafił do 2 Węzła Łączności w Bydgoszczy. W 1997 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej pełnionej nadterminowo. Służbę tą pełnił do 1999 roku w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. Do zawodowej służby wojskowej powołany 01.12.1999r. którą pełnił do 2007r. na różnych stanowiskach podoficerskich związanych z zabezpieczeniem logistycznym w 2 WŁ. W 2007 roku wyznaczony na stanowisko podoficera eksploatacji w Sekcji Logistyki 2 RWT SP, a następnie stanowisko kierownika grupy zabezpieczenia w Węźle Teleinformatycznym Mirosławiec. W czasie pełnienia służby od 14.04.2003r. do 07.05.2004r. służbę pełnił w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w Libanie. Odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.


28.02.2011

chor.szt. Janusz WARKOCZYŃSKI

Rozkazem personalnym Nr 53 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 11 października 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 26 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 05.09.1984r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu w latach 1987-2002 pełnił służbę w 1 Centrum Dowodzenia Bojowego Wojsk Lotniczych Frontu (po zmianie nazwy w 1 Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwem i 1 Ośrodku Dowodzenia Lotnictwem), a w latach 2002-2007 pełnił służbę na wielu stanowiskach podoficerskich w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. W 2007 roku wyznaczony na stanowisko starszego technika stacji komutacji i teletransmisji, a następnie na stanowisko kierownika grupy materiałowej w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Wyróżniony przyznaniem odznaki pamiątkowej 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrzach. Odznaczony złotym medalem i „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.


31.01.2011

sł.chor.szt. Mirosław DRABEK

Rozkazem personalnym Nr 49 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 14 września 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 31 latach służby wojskowej. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.09.1979 r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu w latach 1982-1988 pełnił służbę w 4 pułku łączności w Bydgoszczy. W latach 1988-1990 był oddelegowany do Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w celu realizacji kontraktu wdrażania systemów radiolokacyjnych poza granicami kraju, a w latach 1990-2007 pełnił służbę w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. W 2007 roku wyznaczony na stanowisko kierownika stacji komutacji i teletransmisji w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. W 2008 roku został wybrany „Podoficerem Roku" oraz wyróżniony przyznaniem odznaki pamiątkowej 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrzach. Odznaczony złotymi medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i „Za Zasługi dla Obronności Kraju".


st.sierż. Edmund GÓRSKI

Rozkazem personalnym Nr 43 Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 24 sierpnia 2010r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy po 18 latach służby wojskowej. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 1990-1991 w Jednostce Wojskowej 2750 Świnoujście. Do zawodowej służby wojskowej został powołany dnia 01.12.1992r. W latach 1992-2007 zawodową służbę wojskową pełnił w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. W 2007 roku wyznaczony na stanowisko technika - starszego kierowcy, a następnie starszego technika w Grupie Technicznej Sekcji Logistyki w 2 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Odznaczony srebrnym medalem  „Siły Zbrojne  w Służbie Ojczyzny" oraz brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju".

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych