2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2009
30.06.2009

st.sierż. Jerzy Marian KOWALIK – Kierownik Grupy Radiowej w Węźle Teleinformatycznym Chojnice

Rozkazem Personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 28 z dnia 02 czerwca 2009r. przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko pomocnika dowódcy plutonu łączności w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych m. Ustka.


05.10.2009

st.chor. Krzysztof JEZIORSKI – Komendant Ochrony – Pion Ochrony Informacji Niejawnych ze Sztabu 2 RWT SP m. Bydgoszcz

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 1337 z dnia 03 września 2009 roku przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Technolog Sekcji Wdrożeń i Szkolenia w Zespole Wdrożeniowym Nr 2 w Bydgoszczy.


30.11.2009

por. Łukasz KOŁODZIEJCZYK – Inżynier – Sekcja Logistyki – Sztab 2 RWT SP m. Bydgoszcz

Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 784/Pers/P1 z dnia 27 października 2009 roku przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Młodszy Specjalista w NCSA CIS SQUADRON w Bydgoszczy.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych