2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2010
22.11.2010

st.chor. Jacek KRAWCZYK – Podoficer – specjalista z Kierownictwa 2 RWT SP

Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 974/pers./P1 z dnia 09 listopada 2010r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko podoficer – specjalista sekcji logistyki w 3 batalionie łączności NATO w Bydgoszczy.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych