2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2011
31.08.2011

st.szer. Arkadiusz BANDOCH – Kierowca z Grupy Transportowej Sekcji Logistyki

Rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych Nr 60 z dnia 28 lipca 2011r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko dowódca drużyny ochrony w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Powidzu.


30.06.2011

st.szer. Marcin SZCZEŚNIAK – Operator-Kierowca z WT Wicko Morskie

Rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych Nr 38 z dnia 06 czerwca 2011r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko młodszy technik kompanii maszyn inżynieryjnych w 16 batalionie remontu lotnisk m. Jarocin.


30.04.2011

por. Maciej KOWALEWSKI – Straszy Administrator Systemu z Centrum Zarządzania Systemami Łączności 2 RWT SP

Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 272/Pers./P1 z dnia 31 marzec 2011r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Szefa Sekcji Rozpoznawczej Grupy Dowodzenia w 3 batalionie łączności NATO w Bydgoszczy.


28.02.2011

mł.chor. Mirosław KACPRZAK – Dyżurny łączności z Dyżurnej Służby stanowisko Szefa Operacyjnej 2 RWT SP

Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 128/Pers./P1 z dnia 10 lutego 2011r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Szefa Sekcji Grupy Łączności w 3 batalionie łączności NATO w Bydgoszczy.


kpr. Tomasz SOBOLAK – Podoficer z Grupy Zabezpieczenia w Sektorze Zabezpieczenia Teleinformatycznego Świdwin

Rozkazem Personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 5 z dnia 25 stycznia 2011r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Dowódca radiostacji w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.


07.02.2011

chor. Marek NOWAKOWSKI – Administrator sieci informatycznej z Sekcji Informatyki 2 RWT SP

Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 1104/Pers./P1 z dnia 15 grudnia 2010r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Szefa Sekcji Grupy Łączności w 3 batalionie łączności NATO w Bydgoszczy.


04.01.2011

ppłk Andrzej PUKA

Rozkazem Personalnym Dowódcy Sił Powietrznych Nr 67 z dnia 10.12.2010r. został zwolniony ze stanowiska Szefa 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych i w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału Systemów Radiowych w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.

ppłk Andrzej PUKA jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1988). W latach 1988-1995 pełnił służbę w 87 batalionie łączności w Pile na stanowisku służbowym dowódcy plutonu i następnie dowódcy kompanii. W latach 1995-1996 pełnił służbę w 2 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko Bombowego w Pile na stanowisku służbowym oficera wydziału operacyjnego. W 1996 roku został skierowany do Akademii Obrony Narodowej, którą ukończył w 1998 roku. W latach 1998-2001 pełnił służbę w 13 pułku lotnictwa transportowego w Krakowie na stanowisku dowódcy batalionu łączności i ubezpieczenia lotów - szefa łączności. W latach 2001-2006 pełnił służbę w 8 Bazie Lotniczej w Krakowie na stanowisku dowódcy dywizjonu dowodzenia, a następnie szefa sztabu bazy. W 2006 roku został skierowany do Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie, gdzie do 2007 roku pełnił służbę na stanowisku szefa wydziału bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki. Od 18.06.2007r. do 04.01.2011r. pełnił obowiązki Szefa 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy.


03.01.2011

st.chor.szt. Krzysztof BUCZYŁO – Szef Węzła Teleinformatycznego Malbork z 2 RWT SP

Rozkazem Personalnym Komendanta CWT SP Nr 19 z dnia 06 grudnia 2010r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Szefa Węzła Teleinformatycznego Malbork 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.


chor.szt. Dariusz TURULSKI – Zastępca Szef Węzła – Kierownik Stacji Łączności Kryptograficznej WT Malbork z 2 RWT SP

Rozkazem Personalnym Komendanta CWT SP Nr 19 z dnia 06 grudnia 2010r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Zastępca Szefa Węzła - Kierownik Stacji Ochrony Kryptograficznej WT Malbork 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.


mł.chor. Sławomir PIETRUSZEWSKI – Podoficer – Specjalista Stacji Łączności Kryptograficznej WT Malbork z 2 RWT SP

Rozkazem Personalnym Komendanta CWT SP Nr 19 z dnia 06 grudnia 2010r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Samodzielny Technik Stacji Ochrony Kryptograficznej WT Malbork 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.


st.sierż. Damian ZAWODZIŃSKI – Starszy Technik Stacji Komutacji i Teletransmisji WT Malbork z 2 RWT SP

Rozkazem Personalnym Komendanta CWT SP Nr 19 z dnia 06 grudnia 2010r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Starszy Technik Stacji Komutacji i Teletransmisji WT Malbork 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.


st.sierż. Karol DUDEK – Kierownik Grupy Zabezpieczenia WT Malbork z 2 RWT SP

Rozkazem Personalnym Komendanta CWT SP Nr 18 z dnia 15 grudnia 2010r.  przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Kierownik Grupy Zabezpieczenia WT Malbork 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.


st.sierż. Andrzej LENCZEWSKI – Starszy Technik Stacji Łączności Kryptograficznej WT Malbork z 2 RWT SP

Rozkazem Personalnym Komendanta CWT SP Nr 18 z dnia 15 grudnia 2010r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Technik Stacji Ochrony Kryptograficznej WT Malbork 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.


st.sierż. Sebastian FIRKOWICZ – Kierownik Grupy Radiowej WT Malbork z 2 RWT SP

Rozkazem Personalnym Komendanta CWT SP Nr 18 z dnia 15 grudnia 2010r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Kierownik Grupy Radiowej WT Malbork 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.


st.szer. Rafał MAZUR – Starszy Kierowca Grupy Zabezpieczenia WT Malbork z 2 RWT SP

Rozkazem Personalnym Komendanta CWT SP Nr 18 z dnia 15 grudnia 2010r. przeniesiony w celu dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Kierowca Grupy Zabezpieczenia WT Malbork 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych