2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2014
23.12.2014

ppłk Wiesław TEREBA – Szef 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, rozkazem personalnym nr 117 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 30 października 2014 r. został przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Szefa 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu.


28.11.2014

kpt. Daniel SIELSKI – starszy inżynier Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi, rozkazem personalnym Komendanta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych nr 14 z dnia 26 września 2014 r. został przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Młodszego Specjalisty w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.


31.10.2014

st.sierż. Jacek PAWELEC – Starszy Technik Stacji Ochrony Kryptograficznej Samodzielnego Sektora Zabezpieczenia Teleinformatycznego w Świdwinie, rozkazem personalnym nr 108 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 03.10.2014 r. został przeniesiony od dnia 03.11.2014 r., celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe Dowódcy Aparatowni w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.


29.08.2014

chor. Artur SŁOMKOWSKI – Kierownik Stacji Ochrony Kryptograficznej, decyzją nr 1594 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.07.2014 r. został przeniesiony od dnia 01.09.2014 r., celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe Starszy Technik w 3 batalionie łączności NATO.


16.05.2014

plut. Dawid ŁUCZKA – młodszy technik Stacji Obsługi Teleinformatycznej, rozkazem personalnym Komendanta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych nr 8 z dnia 28 kwietnia 2014 r. został przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko samodzielny technik w 1. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu.


27.03.2014

ppor. Maciej KOWAL – młodszy inżynier Samodzielnego Sektora Zabezpieczenia Teleinformatycznego w Świdwinie, rozkazem personalnym Komendanta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych nr 5 z dnia 17 marca 2014 r. został przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Inżyniera w 4. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie.


17.01.2014

kpt. Wojciech RÓŻAŃSKI – Szef Grupy Zabezpieczenia Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia

Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 1326/Pers./P1 z dnia 11 grudnia 2013r., został przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Młodszego Specjalisty w NCSA SQN w Bydgoszczy.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych