2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2015
31.07.2015

kpt. Remigiusz SERWIN
– Szef Sekcji Operacyjno–Szkoleniowej, rozkazem personalnym Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr 51 z dnia  25 czerwca 2015 r. został przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Szef Pionu – Pełnomocnik  ds. Ochrony Informacji Niejawnych Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie.
 

30.06.2015


kpt. Tomasz KRZESZEWSKI – Szef Sekcji Personalnej, rozkazem personalnym Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 46 z dnia 08 czerwca 2015 r. został przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Szefa Sekcji Personalnej Dowództwa 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.


13.02.2015

mł.chor. Maciej KUDERCZAK – Samodzielny Technik Grupy Technicznej, rozkazem personalnym Komendanta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych nr 2 z dnia 20 stycznia 2015 r. został przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe Kierownika Grupy Transportowej w 1. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu.


29.01.2015

kpt. Mirosław ZARÓWNY – Kierownik Samodzielnego Sektora Zabezpieczenia Teleinformatycznego w Świdwinie, rozkazem personalnym Komendanta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych nr 17 z dnia 04 grudnia 2014 r. został przeniesiony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisko Starszego Inżyniera w 1. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych