2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2015
07.10.2015

st.chor.szt. Sławomir KRAWCZYK

Rozkazem Szefa 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych Nr 11 z dnia 21 września 2015r. po 27 latach służby zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Służbę wojskową rozpoczął dnia 07.09.1988 roku jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku jako technik w 12 Składnicy Uzbrojenia i Amunicji w Bydgoszczy. W latach 1999 – 2002 pełnił służbę na stanowisku kierownika punktu informatycznego w 4 Regionalnej Bazie Materiałowej w Grudziądzu a następnie w latach 2002 – 2004 na stanowisku technika w Zespole Informatyki 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy. Od czerwca 2004 roku do końca 2010 roku w 22. Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy pełnił służbę na stanowiskach: technika i starszego technika Obsługi Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia. W 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od dnia 03.01.2011 roku kolejno pełnił obowiązki na stanowiskach: starszego technika, kierownika zmiany i podoficera specjalisty Grupy Zabezpieczenia Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia. Odznaczony srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


30.04.2015

st.sierż. Tomasz SOSNOWSKI

Rozkazem Personalnym Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr 131 z dnia 23 grudnia 2014r. po 25 latach służby zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Zasadniczą służbę wojskową rozpoczął 25.10.1990 roku jako elew w 6 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności w Nowym Dworze Mazowieckim jako radiotelegrafista. Na takim samym stanowisku pełnił służbę w 79 samodzielnym pułku artylerii OPK w Poznaniu oraz w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy. W latach 1992 – 1996 nadterminową zasadniczą służbę wojskową pełnił w 2 Węźle Łączności w Bydgoszczy na stanowisku starszy mechanik. Do zawodowej służby wojskowej powołany został 01.06.1998 roku na stanowisko starszy mechanik stacji teletransmisji 2 Węzła Łączności. W tej samej jednostce do 31.10.2007 roku pełnił kolejno służbę na stanowiskach starszy monter i technik. W 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych nieprzerwanie od dnia 01.11.2007 roku jego służba związana była ze stacją obsługi teleinformatycznej na stanowiskach młodszego technika, technika i starszego technika. W 2008 roku odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, a w 2009 roku brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych