2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
REKONWERSJA
Rekonwersja to:

„…ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie doradztwa zawodowego przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych…”


Rekonwersja kadr, to działania podejmowane wobec:
- żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,
- małżonków żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
- dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Rekonwersja kadr jest jednym z elementów systemu działalności socjalnej wojska.

Pomoc w tym zakresie realizują:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Spraw Socjalnych, Zespół ds. Polityki Rekonwersji

00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
tel. 22 684 04 32, CA MON 261 845 599

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie
02-911 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. 22 682 67 17, CA MON 261 826 674

Celem rekonwersji SZ jest przygotowanie i podjęcie pracy zawodowej na cywilnym rynku pracy.

UWAGA!

OAZ Bydgoszcz informuje o uprawnieniach rekonwersyjnych w 3-ch etapach:

- I etap - szkolenia rekonwersyjne w jednostkach i instytucjach: min. 1x w roku, 1- 1,5 h, uprzedzające, „ostrzegające”, sugerujące przygotowanie się do nowego etapu życia, z reguły - o ogólnym charakterze;

- II etap - szkolenia grupowe: bezpośrednio przed zwolnieniem z ZSW, niekiedy – po zwolnieniu; rozszerzone do kilku – kilkunastu godzin, ukierunkowane na realne potrzeby;

- III etap - pomoc w opracowaniu wniosków o finansową pomoc rekonwersyjną/ wniosków ws. praktyk zawodowych – informacje bardzo dokładne, zindywidualizowane.
PODSTAWY PRAWNE REKONWERSJI
- Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414) z późniejszymi zmianami – tekst jednolity od 01.01.2015 r.
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 20.11.2014 poz. 1622).
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy.

 

 

Szczegółowe informacje uzyskasz w Sekcji Personalnej 2. RWT SP tel. 261 427 024
Rekonwersją kadr na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zajmują się wyspecjalizowane organy wojskowe powołane do świadczenia pomocy rekonwersyjnej:

 

ORGANY WOJSKOWE WŁAŚCIWE W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY REKONWERSYJNEJ
•    Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej
(organ wykonawczy – Zespół ds. Polityki Rekonwersji)
•    Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (COAZ)
w Warszawie
•    Kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej (OAZ) w:
Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu
•    Szefowie WSzW (organ wykonawczy – specjalista WSzW)
•    Dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w:
Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu

Przydatne strony internetowe przy poszukiwaniu pracy:
www.jobpilot.pl
www.pracuj.pl
www.praca.wp.pl
www.abcpraca.pl
www.topjobs.pl
www.praca.onet.pl
www.praca.interia.pl
www.wakaty.com.pl
www.tylkopraca.pl
www.jobuniverse.pl
www.gratka.pl
www.ogloszenia-praca.pl
www.gumtree.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych