2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
KONTAKT
2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
ul. Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz

tel. 261 427 000
fax 261 427 094
e-mail: 2rwtsp@ron.mil.pl

Dane Płatnika
11 Wojskowy Oddział Godpodarczy
ul. Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
NIP 9671354089
REGON 341260412

Dane kontaktowe jednostki wojskowej odpowiedzialnej za przydzielanie wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Bydgoszcz:
Komenda Garnizonu Bydgoszcz
JW 1795
ul. Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261 415 144
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych