2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2016
30.11.2016

mł. chor. Jarosław KOSKA

Rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr Nr 2187 z dnia 04 sierpnia 2016 r. po 28 latach służby zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1988-1990 w Bałtyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w Koszalinie. Do zawodowej służby wojskowej powołany został 02.10.1990 roku na stanowisko dowódcy obsługi w 23 batalionie radiotechnicznym w Słupsku. W tej samej jednostce do końca września 2007 roku pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy radiostacji, szefa kompanii i dowódcy obsługi. W okresie od 30.04.2002 do 28.04.2003 brał udział w Polskim Kontyngencie Wojskowym UNIFIL w Libanie. W 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od dnia 02.10.2007 roku pełnił służbę na stanowiskach: starszego technika i kierownika stacji w Węźle Teleinformatycznym Wicko Morskie. Odznaczony brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.


25.04.2016

chor. Mariusz DOMINIK

Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr 96 z dnia 04 grudnia 2015r. po 22 latach służby zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.08.1994 roku jako kadet Centrum Szkolenia Łączności w Legnicy. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1996 roku jako dowódca aparatowni w 2 pułku radioelektronicznym w Przasnyszu. W latach 1998 - 1999 pełnił służbę na stanowisku szefa kompanii w 4 batalionie czołgów w Lublinie a następnie w latach 1999 – 2003 na stanowisku dowódcy plutonu w 3 batalionie dowodzenia w Lublinie. Od marca 2003 roku do czerwca 2011 roku w 3 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a w latach 2011-2013 na stanowisku dowódcy obsługi w batalionie dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie. W 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od dnia 06.05.2013 roku pełnił obowiązki na stanowisku kierownika grupy. W czasie służby wielokrotnie pełnił służbę poza granicami kraju: 2004 rok – Kosowo, 2006 rok – Irak, 2007 rok – Liban, 2009 rok – Kosowo, 2010 – Afganistan, 2014 rok – Litwa. Odznaczony Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Afganistanu, Gwiazdą Załóg Lotniczych, srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych