2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Podoficer Roku 2015
Podoficerem 2015 Roku na zebraniu podoficerskim w dniu 09.11.2015 r. został wybrany st.chor.szt. Janusz MIRASZEWSKI, który swoim zaangażowaniem, sumiennym wykonywaniem obowiązków służbowych a także koleżeńską postawą zyskał zaufanie i podziw kolegów. Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.09.1982 r. jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy, którą ukończył w 1985 roku z oceną ogólną dobrą. W latach 1985-1986 pełnił zawodową służbę wojskową w 21 batalionie radiotechnicznym we Władysławowie na stanowisku operatora stacji łączności specjalnej. Po przybyciu w 1987 roku do 2 Węzła Łączności w Bydgoszczy do 1998 roku pełnił służbę na stanowisku starszego operatora stacji łączności specjalnej. W latach 1998 – 2004 wyznaczony był na stanowisko chorążego organizacyjno – ewidencyjnego, a od 01.07.2004 r. nieprzerwanie na stanowisku Pomocnika Szefa ds. Podoficerów. W ciągu całej służby wojskowej w działalności służbowej prezentuje wysokie kwalifikacje specjalistyczne, rzetelność i sumienność oraz duże zaangażowanie w realizacji powierzonych mu zadań. Cechuje go duża samodzielność, zdyscyplinowanie, dbałość o wygląd zewnętrzny. Uparcie i wytrwale dąży do wyznaczonego celu. Aktywnie uczestniczy w codziennym życiu jednostki. Z przedmiotów ogólnowojskowych uzyskuje oceny bardzo dobre. W ciągu dotychczasowej służby egzamin z wychowania fizycznego zaliczał w nakazanych terminach uzyskując oceny dobre. Jest osobą całkowicie godną zaufania. Wykazuje ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy oraz ambitne podejście do wykonywanych obowiązków służbowych. Bardzo wysoko oceniany przez przełożonych za skuteczność oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w codziennej służbie. Wzorowa postawa jest efektem stałej dyspozycyjności, poświęcenia służbie i wysokich umiejętności sztabowych. Z opinii okresowych przez cały okres służby wojskowej otrzymywał zawsze oceny bardzo dobre, w bieżącym roku ocena wzorowa. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań mogących usprawnić funkcjonowanie jednostki. Wysoka kultura osobista, takt oraz upór w dążeniu do osiągania zamierzonych celów pomagają mu doprowadzić sprawy do końca i być dla innych żołnierzy zawodowych wzorem do naśladowania. Posiada III klasę kwalifikacyjną. W 2006 roku został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju a w roku 2010 Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych