2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Starszy Podoficer Kierownictwa Rejonu


st.chor.szt. Janusz MIRASZEWSKI
tel. 261 427 012
kom. 519 038 634

Służbę wojskową rozpoczął dnia 25.09.1982 r. jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. W latach 1985 - 1986 pełnił zawodową służbę wojskową w 21 batalionie radiotechnicznym we Władysławowie na stanowisku operatora stacji łączności specjalnej. Po przybyciu w 1987 roku do 2 Węzła Łączności w Bydgoszczy do 1998 roku pełnił służbę na stanowisku starszego operatora stacji łączności specjalnej. W latach 1998 – 2004  wyznaczony był na stanowisko chorążego organizacyjno – ewidencyjnego, a od 01.07.2004 r. nieprzerwanie na stanowisku Pomocnika Szefa ds. Podoficerów. Od dnia 02.05.2016 r. na podstawie wykazu zmian do etatu na stanowisku Starszy Podoficer Kierownictwa Rejonu.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych