2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Mąż Zaufania

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 593).
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r. nr 150 poz. 1585).
  3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2006 r. nr 187 poz. 1386).
  4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1246).
  5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 127).
  6. Rozporządzenie MON z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2015 r poz.61).

KORPUS PODOFICERÓW:

  • Mąż Zaufania - st.chor.szt. Andrzej DUL - tel. 261 427 042
  • Z-ca Męża Zaufania - st.chor.szt. Piotr RZEMIENIEWSKI - tel. 261 426 310
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych