2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
NSZZ PW przy JW 4655
Zarząd Zakładowego NSZZ PW przy JW 4655:
  • p. Anna RZEMIENIEWSKA - Przewodnicząca Zarządu
  • p. Jerzy KANCLERZ - Wiceprzewodniczący / Skarbnik Zarządu
  • p. Andrzej GRUBCZYŃSKI - Sekretarz Zarządu
  • p. Przemysław ICHNOWSKI - Członek Zarządu
  • p. Tadeusz ZARZYCKI - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • p. Iwona SOBECKA - Przewodnicząca Komisji
  • p. Maciej JANKOWIAK - Członek Komisji
  • p. Roman RADZIEJEWSKI - Członek Komisji
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych