2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Tradycje
Tradycje i symbolika

Rejon jest jednostką wojskową wchodzącą w skład Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych im. Ignacego Augusta Boernera. Przeznaczony jest do zabezpieczenia systemu teleinformatycznego dla potrzeb dowodzenia, alarmowania i ostrzegania jednostek wojskowych Sił Powietrznych stacjonujących w północno-zachodnim rejonie kraju. Stacjonuje w lokalizacjach: Bydgoszcz, Świdwin, Mirosławiec, Mrzeżyno, Chojnice, Wicko Morskie, Nadarzyce, Głobino, Pruszcz Gryficki i Władysławowo.

Tradycje

W celu zachowania chlubnych tradycji jednostek łączności, decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 384/MON z dnia 21 października 2011 r. 2. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji niżej wymienionych jednostek:

1) 83. kompanii łączności stacjonarnej (1952-1957);
2) Garnizonowego Węzła Łączności w Inowrocławiu (1966-1971);
3) Garnizonowego Węzła Łączności w Goleniowie (1966-1994);
4) Garnizonowego Węzła Łączności w Malborku (1968-1998);
5) Garnizonowego Węzła Łączności w Świdwinie (1968-2000);
6) Garnizonowego Węzła Łączności w Pile (1968-2000);
7) Garnizonowego Węzła Łączności w Mirosławcu (1968-2000);
8) Garnizonowego Węzła Łączności w Debrznie (1968-2000);
9) Garnizonowego Węzła Łączności w Zegrzu Pomorskim (1968-2000);
10) Garnizonowego Węzła Łączności w Mrzeżynie (1969-2000);
11) Garnizonowego Węzła Łączności w Wicku Morskim (1995-2007);
12) 86 batalionu łączności (1968-1998);
13) 87 batalionu łączności (1968-1999);
14) 2 Węzła Łączności (1957-2007);

Święto i nazwa wyróżniająca

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 15/MON z 30 stycznia 2009 roku, ustanowił datę dorocznego święta 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w dniu 18 czerwca.


Oznaka rozpoznawcza

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 408/MON z dnia 27 grudnia 2012 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Oznaka ma kształt okrągły. Poprzez zastosowaną symbolikę i barwy wyraża czytelne treści jednoznacznie identyfikujące 2. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. W okręgu na błękitnym polu, umieszczono symbole przedstawiające oznaczenia korpusu osobowego łączności i korpusu osobowego informatyki, które bezpośrednio nawiązują do zadań wykonywanych, tj. zabezpieczenie teleinformatyczne jednostek i instytucji wojskowych w rejonie odpowiedzialności. Na oznace umieszczono cyfrę 2 oznaczającą numer Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.Odznaka pamiątkowa

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 578/MON z dnia 31 grudnia 2008 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji oraz regulamin nadawania tej odznaki.

Odznakę pamiątkową 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy stanowi biało-czerwona szachownica określająca przynależność do rodzaju Sił Zbrojnych. Na jej tle umieszczony jest przedwojenny znak wojsk łączności. Na odznace w prawej dolnej części umieszczona jest cyfra 2, a w lewej dolnej części napis RWT SP określający nazwę jednostki. Na środku umieszczony jest herb miasta Bydgoszczy.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych