2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2017
31.01.2017

st.chor.szt. Bolesław ADAMCZYK

Rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr Nr 2843 z dnia 04 października 2016 r. po 31 latach służby zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1985-1986 w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce oraz w 12 Dywizjonie Trałowców Bazowych w Świnoujściu. W latach 1986-1988 pełnił służbę jako kadet w Szkole Chorążych Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy. Po jej ukończeniu zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku jako technik w 48 Polowych Warsztatach Lotniczych w Pile. W latach 1999-2002 jako dowódca obsługi w 28 batalionie radiotechnicznym w Gryficach. W latach 2003-2006 służył w 23 batalionie radiotechnicznym w Słupsku na stanowisku dowódcy plutonu. Następnie lata 2006-2008 to służba w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach na stanowisku szefa węzła łączności. W 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od dnia 08.09.2008 roku pełnił nieprzerwanie służbę na stanowisku kierownika stacji obsługi teleinformatycznej Nadarzyce w Węźle Teleinformatycznym Mirosławiec. Odznaczony brązowymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

 
31.01.2017

mł.chor. Dariusz CEDEL
 
Rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr Nr 3787 z dnia 16 grudnia 2016 r. po 27 latach służby zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Zasadniczą i nadterminową służbę wojskową odbył w latach  1990 – 1993 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Czołgowo – Samochodowej  w Chełmnie oraz JW 5907 w ,Szczecinku. W 1994 roku był słuchaczem kursu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy, po którym 24 lipca 1994 r. został powołany do zawodowej służby wojskowej. W latach 1994 – 1998 pełnił służbę w 5 pułku dowodzenia w Krakowie na stanowisku dowódcy stacji. 1999 rok to służba w 8 Ośrodku Szkolenia Służby Czołgowo – Samochodowej w Chełmnie na stanowisku dowódcy drużyny. Lata 2000 – 2003 to służba w 34 batalionie radiotechnicznym w Chojnicach na stanowiskach dowódcy drużyny i szefa kompanii. W latach 2004 – 2006 pełnił służbę w 5 pułku inżynieryjnym w Szczecinie na stanowisku dowódcy drużyny. Lata 2007 – 2011 to ponownie służba w 34 batalionie radiotechnicznym w Chojnicach  na stanowisku dowódcy radiostacji. W 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych od dnia 06.04.2012 roku pełnił nieprzerwanie służbę na stanowisku kierownika grupy radiowej w Węźle Teleinformatycznym Chojnice. 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych