2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
2017

17.07.2017

st. sierż. Waldemar SPIECZYŃSKI

 

31.05.2017

ppor. Rafał PYRCIOCH

W dniu 31 maja br. na uroczystej zbiórce w sali tradycji, pożegnano oficera ppor. Rafała PYRCIOCHA, który wyznaczony został do pełnienia dalszej służby w CWT SP. Po doczytaniu rozkazu personalnego i przedstawieniu dotychczasowego przebiegu służby, ppłk. Robert Świerczyński podziękował ubywającemu oficerowi za sumienną służbę i wkład pracy na rzecz SSZT w Świdwinie. W dowód uznania, wyróżnił Odznaką Honorową 2. RWT SP jednocześnie życząc sukcesów na nowym stanowisku służbowym oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych