2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
Podoficer Roku 2017
 
 
Podoficerem 2017 Roku na zebraniu podoficerskim w dniu 13.11.2017 r. został wybrany st. chor. sztab. Jacek WOŹNIAK, który swoim zaangażowaniem, sumiennym wykonywaniem obowiązków służbowych, a także koleżeńską postawą zyskał zaufanie i podziw kolegów. Służbę wojskową rozpoczął dnia 07.09.1988 r. jako kadet Szkoły Chorążych Wychowawczych w Łodzi - profil kierownik klubu, którą ukończył w 1990 roku z oceną ogólną bardzo dobrą. W latach 1990 – 1995  pełnił zawodową służbę wojskową w 41 dywizjonie ogniowym obrony powietrznej kraju w Mrzeżynie na stanowisku kierownika klubu, następnie w latach 1996 – 1998 to służba w Klubie Garnizonowym  2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. Lata 1999 – 2009 w 2 eskadrze lotnictwa transportowego pełnił służbę na stanowiskach: starszego laboranta, technika i podoficera specjalisty sekcji rozpoznawczej. W 2. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych służbę rozpoczął w 2010 roku na stanowisku starszego podoficera sztabowego sekcji wspomagającej. Od stycznia 2011 roku jako podoficer – specjalista sekcji operacyjno – szkoleniowej. Ponadto w latach 2015 - 2016 wykonywał dodatkowo trudne obowiązki na nieobsadzonym stanowisku szefa sekcji operacyjno – szkoleniowej. Powierzone zadania wykonuje sumiennie, terminowo i na wysokim poziomie merytorycznym. Dał się poznać jako żołnierz niezwykle sumienny i zdyscyplinowany posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, które z powodzeniem wykorzystuje w codziennej działalności służbowej. Posiada rozległą wiedzę specjalistyczną i wojskową oraz niekwestionowane bogate doświadczenie zdobyte podczas ponad 29-letniej wzorowej służby na kolejnych stanowiskach. Cechuje go komunikatywność, samodzielność i kreatywność w działaniu. Posiada drugą klasę kwalifikacyjną oraz znajomość języka angielskiego na poziomie II.  Z opinii okresowych przez cały okres służby wojskowej otrzymywał zawsze oceny bardzo dobre, w bieżącym roku ocenę wzorową. Wzorowa postawa jest efektem stałej dyspozycyjności, poświęcenia służbie i wysokich umiejętności technicznych i sztabowych. Z przedmiotów ogólnowojskowych uzyskuje oceny bardzo dobre. W ciągu służby egzamin z wychowania fizycznego zaliczał w nakazanych terminach uzyskując oceny bardzo dobre i dobre. Jest systematycznie wyróżniany i stawiany za wzór godny do naśladowania. W roku 2012  odznaczony srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny a w roku 2016 srebrnym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. W życiu prywatnym żonaty, ma syna. Zainteresowania historia, motoryzacja, turystyka.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych