2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
STRONA GŁÓWNA

Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie
przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych
w Inspektorat Informatyki z dniem 31.12.2017 roku
2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
został rozformowany.

 

Następcą prawnym 2 RWT SP zostało
Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
bezpośrednio podporządkowane Szefowi Inspektoratu Informatyki.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych